MICHEL HOUELLEBECQ
...

MICHEL HOUELLEBECQ ARBEIDERSPERS, 368 BLZ., a 22,50 Jacques Prévert is een lul en H.P. Love- craft is 'in feite altijd een racist geweest'. Houellebecq joeg de voorbije tien jaar de goegemeente op de kast met romans als Elementaire deeltjes, De wereld van markt en strijd of Platform, werd versleten voor racist, homohater, vrouwenhater en pornograaf, maar zijn vlijmende cultuurkritiek trok ondertussen wel diepe krassen in het lakwerk van de westerse samenleving. Martin de Haan compileerde een essaybundel met niet-literaire teksten en een vijftal interviews. Ze leggen niet alleen Houellebecqs drijfveren en obsessies bloot, maar geven ook inzicht in het programma van de schrijver. De koude revolutie opent met Tegen de wereld, tegen het leven, Houellebecqs 'soort van eerste roman' over leven en werk van cosmic horror-auteur H.P. Lovecraft. In de monografie uit 1991 voelt de jonge schrijver zich verwant met Lovecraft, die als een onaangepaste kluizenaar 'in een kosmos van esthetische vijandigheid' tegen de wereld van zijn tijd leeft. Net zoals Houellebecq wist hij 'zijn afkeer voor het leven om te vormen tot een effectieve vijandigheid'. En elke grote hartstocht, of het nu liefde is of haat, brengt uiteindelijk een waarachtig oeuvre voort. Tegen de wereld, tegen het leven is de blauwdruk voor Houellebecqs verdere schrijverschap. In het poëtisch manifest Leven, lijden, schrijven - methode horen we Houellebecqs motor ronken doorheen de krachtige aforismen: het lijden is de bron van elke kunst. 'De eerste dichterlijke stap bestaat erin terug te gaan naar de oorsprong. Te weten: het lijden'. De schrijver moet zijn lijden ontplooien naar een coherente vorm, moet de haat tegen zichzelf en de minachting voor de anderen cultiveren en moet de vinger op de wonden van de samenleving leggen en hard drukken. Dat Houellebecq tot bloedens toe drukt, wordt duidelijk in een essay als Nader tot de Ontreddering, waarin hij vanuit bespiegelingen over hedendaagse architectuur en informatica opklimt tot een vernietigende analyse van het mondiale (neo)liberalisme. Zijn alternatief: niets meer kopen, niets meer willen kopen. Even buiten de informatief-publicitaire stroom gaan staan en bij jezelf een koude revolutie ontketenen. Voor iedereen die het zien wil: Houellebecqs revolutie is witheet. Bram van Moorhem