Schilder Jan Bouvaert heeft veel gemeen met Pieter Paul Rubens. Zoals veel van zijn collega's in die tijd - de zeventiende eeuw - trekt hij naar Italië om te leren van de besten. Hij maakt er portretten van knappe gravinnen op vraag van zijn plaatselijke beschermheer en werkt aan een groot altaarstuk. Terwijl Jan in Italië veel professionele tegenslagen te verwerken krijgt, verzorgt zijn broer Pieter thuis in Antwerpe...