Hubert Charuel zou ook applaus geoogst hebben als zijn debuutfilm beperkt was gebleve...

Hubert Charuel zou ook applaus geoogst hebben als zijn debuutfilm beperkt was gebleven tot een milieuschets. Maar Petit paysan is veel meer dan dat. Het portret van een jonge Franse melkveehouder die op zijn eentje een boerderij bestiert, slaat volledig om in een spannende, paranoïde thriller wanneer zijn geliefde koebeesten bedreigd worden door een rare ziekte en de drastische voorzorgsmaatregelen die de overheid oplegt.