In 1979, toen het IJzeren Gordijn een schrikwekkende scheidingslijn door Europa trok, probeerden de families Strelzyk en Wetzel de streng-socialistische DDR te ontvluchten richtin...

In 1979, toen het IJzeren Gordijn een schrikwekkende scheidingslijn door Europa trok, probeerden de families Strelzyk en Wetzel de streng-socialistische DDR te ontvluchten richting West-Duitsland met behulp van een luchtballon van eigen makelij. Michael Herbig, vooral bekend in Duitsland als polyvalent komiek en maker van parodieën, maakte een spannende reconstructie van hun vlucht waarin vrijheidswanhoop, stereotiepe Stasi-mechanismen en ballonbouwen voor gevorderden de revue passeren. Terwijl de buurman met schuurborstelsnor zonder verpinken trouw zweert aan het socialisme, doet Herbig dat aan ouderwetse vertelstructuren en decors. Alleen balanceert deze brave thriller over de Republikflucht op het randje van het betere tv-werk. Een stevige brok geschiedenis - zonder 'cinema' voor dat woord weliswaar.