In 1979, toen het IJzeren Gordijn een schrikwekkende scheidingslijn door Europa trok, probeerden de families Strelzyk en Wetzel de streng-socialistische DDR te ontvluchten richtin...