Simon Spruyt verzon voor zijn nieuwste ...

Simon Spruyt verzon voor zijn nieuwste strip een heel levensverhaal voor een onbeduidend nevenpersonage uit Tolstojs Oorlog en vrede. Wij mogen 5 exemplaren weggeven van De tamboer van Borodino.