Toeter kort in het verkeer, niet lang: dat is de les...

Toeter kort in het verkeer, niet lang: dat is de les die een gestresseerde moeder leert wanneer ze in deze wraakthriller-op-wielen een uiterst opgenaaide en wreedaardige Russell Crowe achter zich aan krijgt. Wij mogen 5 dvd's weggeven van Unhinged.