Oké, de hoofdreden waarom we een semigedateerde sf-film aanstippen ...