Oké, de hoofdreden waarom we een semigedateerde sf-film aanstippen ...

Oké, de hoofdreden waarom we een semigedateerde sf-film aanstippen die op een zondag om zes uur speelt, is bovenstaande foto van Sean Connery in een mankini en lieslaarzen - zijn poging om zijn Bond-imago van zich af te schudden - nog eens te kunnen publiceren. We moeten daar eerlijk in zijn.