In Europa mag de naam Ruth Bader Ginsburg dan niet meteen een belletje doen rinkelen, in de VS doet hij dat al jaren. Dat heeft de bijna 86-jarige juriste vooral, maar niet uitsluitend te danken aan het feit dat ze sinds 1993 een van de negen rechters is die binnen het Amerikaanse hooggerechtshof zetelt. The Notorious RBG, zoals ze ginds weleens wordt gedoopt, gaat ook al sinds de jaren zestig voorop in de strijd tegen discriminatie op basis van gender. Bovendien was ze jaren lid van de American Civil Liberties Union, die ijverde voor vrouwenemancipatie, sprak ze altijd onomwonden haar steun uit voor het recht op abortus en was ze in 2000 een van de vier opperrechters die vond dat de stemmen in Florida herteld moesten worden vooraleer George W. Bush zijn eed als president kon afleggen.
...