In de voorbije kwarteeuw nam Audiard de meest verschillende genres en archetypes onder handen, en of het nu ging om een gevangenisfilm ( Un prophète, 2009), een outsiderromance ( De rouille et d'os, 2012) of een vluchtelingendrama ( Dheepan, 2015), telkens slaagde hij erin tot de kern van zijn ambigue personages door te dringen en verder te reiken dan de pitch deed vermoeden.
...