In 1711 promoveerde Queen Anne de voormalige kamermeid Abigail Hill tot bewaarder van de civiele lijst, wat voor Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough, het einde betekende van haar bevoorrechte rol als adviseur van de koningin. Dat is de historische voetnoot waarrond Yorgos Lathimos' eerste op feiten gebaseerde en niet door hemzelf geschreven film is gedrapeerd. Maar wie vreesde dat de eigenzinnige Griekse sater zich daarom in een keurslijf zou laten snoeren, komt - net als de meeste van zijn intrigerende personages - lelijk bedrogen uit.
...