Regisseur Dome Karukoski wilde in eerste instantie eigenlijk passen voor deze klus. 'Omdat ik net een biopic had gemaakt over lgbtq-kunstenaar Touko Laaksonen, beter bekend als Tom of Finland. Ik was even klaar met het genre. Ik dacht ook dat het zou gaan over J.R.R. Tolkien, de pijprokende Oxfordprofessor die met collegaschrijver C.S. Lewis in een bruine kroeg over elven discussieert, niet over de buitenstaander die op zijn twaalfde wees werd en houvast zocht in liefde en vriendschap. Dat outsidergevoel herkende ik van toen ik als tiener zijn verhalen ontdekte: mijn vader was er nooit, ik werd gepest en doordat we vaak verhuisden, voelde ik me nergens thuis. Ik was geobsedeerd door vrienden maken en fantasiewerelden.'
...