Twintig jaar geleden veroverde M. Night Shyamalan de wereld met de bovennatuurlijke thriller The Sixth Sense. 'I see dead people', weet u nog? Ook in Unbreakable, The Village en Signs liet hij zodanig veel glimpen van genialiteit zien dat recensenten onderling ruzieden of hij de nieuwe Spielberg dan wel de nieuwe Hitchcock was. Geen van beide, zo zou de toekomst uitwijzen.
...