Minister Gatz breidt het aantal ‘Kompany’s in de cultuursector’ uit

© Open VLD
Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Het Concertgebouw in Brugge en de Vooruit in Gent komen in aanmerking voor een erkenning als Vlaamse Kunstinstelling. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) vandaag beslist.

Op dit moment zijn er vijf erkende Vlaamse Kunstinstellingen: deSingel, Ancienne Belgique, Kunsthuis (Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen), Brussels Philharmonic en deFilharmonie. Vanuit het Cultureel-erfgoeddecreet erkent de Vlaamse Gemeenschap twee instellingen: KMSKA en het M HKA, wat het totaal op zeven Vlaamse instellingen brengt.

Voorwaarden

Het nieuwe Kunstendecreet vermeldt duidelijk aan welke voorwaarden een instelling moet voldoen om erkend te worden. De instelling moet inzetten op de vijf functies van een kunstenorganisatie (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie) en de andere voorwaarden zijn artistieke uitmuntendheid, internationale relevantie, duurzame opbouw van traditie en vernieuwing, maatschappelijke en culturele inbedding en engagement, landelijke schaal en performante eigen infrastructuur, sterk en dynamisch management en solide financieel beleid, de principes van goed bestuur naleven, aandacht voor kunst- en cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs en, tot slot, startende kunstenaars ondersteunen.

Uitbreiden van de ‘Kompany’s van de cultuursector’

Het vernieuwde decreet laat toe om het kunstenlandschap te actualiseren en het aantal grote Vlaamse Kunstinstellingen uit te breiden. Daar maakt minister Gatz nu gebruik van. Met de mogelijke uitbreiding wil de minister de kunsten in Vlaanderen en Brussel nog meer slagkracht en internationale uitstraling geven.

Met het Concertgebouw in Brugge wil minister Gatz een instelling erkennen die ‘zich sinds haar ontstaan op een unieke manier heeft weten te profileren. De instelling is er op korte termijn in geslaagd om in binnen- en buitenland gekend te zijn voor haar hoogstaande, diverse en uitdagende programmatie.’ Ook de Vooruit in Gent heeft volgens de minister een uitstekend traject afgelegd. ‘Met de aantrekkingskracht die de Vooruit al jaren uitoefent op jongeren is dit huis een uniek voorbeeld van permanente publieksvernieuwing. De instelling behoort tot het DNA van het artistieke leven in Vlaanderen, maar ook daarbuiten.’

Met de Vooruit in Gent en het Concertgebouw in Brugge wil de minister ook inzetten op ‘een meer evenwichtige regionale spreiding van de Vlaamse Kunstinstellingen. Zowel in Oost-, als in West-Vlaanderen is er tot nu toe geen Kunstinstelling erkend.’

Die grote Vlaamse Kunstinstellingen worden beschouwd als de ambassadeurs van de kunsten. ‘De erkende Vlaamse Kunstinstellingen zijn de Kompany’s van de cultuursector. Ze moeten een rolmodel zijn op en naast het veld, nationaal en internationaal. In een voetbalploeg is de kapitein een topspeler met ervaring. Hij moet niet alleen de weg tonen, maar ook de anderen op en naast het veld opsleeptouw nemen. Zo zie ik het ook voor het Concertgebouw in Brugge en de Vooruit in Gent, die kans maken op een erkenning als Vlaamse Kunstinstelling’, aldus minister Gatz.

Beide organisaties worden nu door de minister uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de erkenning als Vlaamse Kunstinstelling. Hun werking zal worden geëvalueerd door een erkenningscommissie met binnenlandse en buitenlandse experten. Op basis van deze evaluatie zal de Vlaamse Regering wellicht nog voor de zomer een definitieve beslissing nemen.

Verheugde organisaties

Stefaan De Ruyck, algemeen directeur van Kunstencentrum Vooruit reageert verheugd en nuchter: ‘Uiteraard zijn we blij met deze uitnodiging. Of we ook erkend worden, wordt pas in de zomer beslist door de bevoegde commissie. Dit zou – na de erkenning als monument in 1983 en als kunstencentrum begin de jaren negentig – een mijlpaal in de geschiedenis van ons huis. Dat de minister ons uitnodigt, is een blijk van erkenning voor onze werking die inzet op artistieke vernieuwing en duurzaamheid. De komende maanden werken we intensief aan ons toekomstig beleidplan, waarin we invulling geven aan de decretale voorwaarden.’

Ook Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van Concertgebouw Brugge reageert verheugd. ‘Dit is een bevestiging van de erkenning van het succes van het Concertgebouw’, stelt zij. Van Eeckhoutte benadrukt dat de Vlaamse Kunstinstellingen de vlaggenschepen van het Vlaamse kunstenlandschap zijn die een voorbeeldrol hebben en steeds moeten inzetten op een genereuze relatie met de kunstenaars én het publiek. ‘We zijn een vrij jonge organisatie die sinds 2002 inzet op klassieke muziek en dans, deels door de uitmuntende infrastructuur waarover wij beschikken. Die koers zetten we uiteraard verder maar kunnen we nu ook intensifiëren zonder om de vijf jaar de hele werking te moeten in vraag stellen.’

Een erkenning als Vlaamse Kunstinstelling is voor onbepaalde duur en niet voor de duur van een subsidieperiode (vijf jaar). Welk subsidiebedrag aan deze erkenning vasthangt, is nog lang niet duidelijk. Al hoopt Van Eeckhoutte wel dat de subsidie voor haar huis niet nogmaals daalt want ‘subsidies zijn broodnodig om de democratische prijzen waaraan Vlamingen van cultuur kunnen genieten te blijven handhaven.’

(EVS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content