Mensen willen meer betalen voor cultuur

© Jerome Latte voor Bozar

Net zoals bij vluchten of hotels zou prijsdifferentiatie ook voor de cultuursector een meerwaarde bieden.

Volgens een economische analyse kunnen tickets duurder zijn zonder dat de cultuurliefhebber daardoor gaat afhaken. Het effect van een lage toegangsprijs om mensen naar een cultuurevenement te lokken zou beperkt zijn.

Algemeen wordt aangenomen dat geld mensen al snel belemmert om deel te nemen aan culturele activiteiten. Laagopgeleiden en mensen met een onstabiele economische achtergrond zouden minder snel participeren dan hoogopgeleiden met geld. Toch zou een prijsstijging in de culturele sector geen verlies van participanten betekenen.

Volgens een economisch onderzoek onder leiding van Jan Colpaert (HUB) moet de cultuursector meer prijsgericht denken. Een gedifferentieerd prijsbeleid verhoogt de opbrengst van cultuur- en sportorganisatoren en kan de participatie zelfs doen toenemen.

Mensen zijn bereid om in hun geldbuidel te tasten, maar niet allemaal. “Er is een beperkte groep die duidelijk veel meer wil betalen voor een extra service, zoals een drankje of een speciale zetel”, zegt onderzoeker Jan Colpaert in De Standaard. “Wanneer je bijvoorbeeld op een vliegtuig zit, is de kans dat de persoon naast jou dezelfde prijs heeft betaald nihil. Die persoon heeft zijn ticket gewoon vroeger geboekt, nochtans geniet hij dezelfde service.”

Internet

Ondanks de afbouw van subsidies kan de sector via dit systeem zelf voor extra inkomsten zorgen. Voor theater zou een lineaire prijsstijging de opbrengst doen stijgen met ongeveer 30 procent. Daartegenover staat een daling van participatie met 30 procent. “De sector moet zowel hogere als lagere prijzen aanbieden. Dat kan de opbrengst met ongeveer 150 tot 180 procent doen stijgen, terwijl de participatie niet wijzigt,” aldus Jan Colpaert.

In vergelijking met vorige cultuurparticipatiecijfers stijgt het aantal mensen dat van het internet gebruik maakt om zich te informeren over cultuur van 32 naar 58 procent. Wanneer het over verwerven van cultuurproducten gaat, stijgen de cijfers van 18 naar 45 procent. De cultuurbeleving via het web stijgt bescheiden van 15 naar 21 procent.

Karine Claassen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content