Johan Simons verbindt zich aan ‘Theater Rotterdam’

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Maandag 1 december 2014 ontving Johan Simons de Prins Bernhard Cultuurprijs in Amsterdam. Hij krijgt de prijs voor zijn grote verdiensten voor de theaterkunst in binnen- en buitenland. Meteen kondigde hij aan zich te zullen inzetten voor ‘Theater Rotterdam’.

Maandag 1 december 2014 ontving Johan Simons de Prins Bernhard Cultuurprijs in Amsterdam. Hij krijgt de prijs voor zijn grote verdiensten voor de theaterkunst in binnen- en buitenland. Het Cultuurfonds is van oordeel dat Johan Simons een theatervorm heeft ontwikkeld die medebepalend was en is voor het Nederlandse theaterlandschap. Het fonds motiveert zijn keuze eveneens vanuit een waardering voor zijn begeleiding van talentvolle theatermakers.

Tijdens de prijsuitreiking maakte Simons bekend zich vanaf 1 januari 2017 aan ‘Theater Rotterdam’ te verbinden. Dit wordt de noemer waaronder Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam zullen samenwerken. Simons zal samen met de directies en de toekomstig artistiek leider van het Ro Theater, een nieuw model stadstheater ontwerpen. Geboren en getogen in Heerjansdam en opgeleid aan de Rotterdamse Dansacademie, wil hij zowel het belang van theater voor de stad Rotterdam, als de betekenis van de stad voor het theater vormgeven. Simons wil samen met de partners van Theater Rotterdam een nieuwe structuur ontwikkelen, waarin gezelschap, collectief en schouwburg één geheel vormen. Talentontwikkeling speelt hierin een centrale rol. Dit nieuwe stadstheater start in de Cultuurplanperiode 2017-2020 met Simons als artistiek directeur. De eerste stappen op bestuurlijk niveau zijn gezet.

Simons combineert die inzet voor Theater Rotterdam, met het artistiek leiderschap bij NTGent. Tevens is hij tot oktober 2017 intendant van de Ruhrtriënnale. Coproducties met deze prestigieuze partners, bieden kansen voor Rotterdam, voor Gent en voor de talenten die Simons zal begeleiden.

Simons: “Ik ben blij met de moedige stap die de Raden van Toezicht en directies van de onder Theater Rotterdam samenwerkende organisaties zetten om tot een voor Nederland uniek stadstheater te komen. Samen met alle betrokkenen en de nog aan te trekken artistiek leider voor het Ro Theater wil ik daaraan mijn energie geven en tegelijkertijd zou ik de nieuwe artistiek leider van het Ro Theater willen begeleiden en voorbereiden op het toekomstige artistiek directeurschap van deze nieuwe organisatie. (…) Ik wil me inzetten om het theater zichtbaar te maken, om het onbekende binnen te halen en zelf de grenzen over te steken, om (stadstheater)modellen voor de toekomst te ontwikkelen, om jong talent te ondersteunen.”

(E.V.S.)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content