Milieuvergunning Carré: ‘Discotheek blijft gewoon open’

© Belga Image

De Raad van State heeft immers de milieuvergunning voor de discotheek Carré vernietigd. Volgens de directie betekent dat niet dat zaak tijdelijk de deuren zal moeten sluiten.

De Raad van State vernietigt in een arrest het besluit van de Antwerpse deputatie om de NV Fibor een milieuvergunning te verlenen voor het uitbaten van de discotheek, meldt De Standaard.

Het probleem is de parking van Carré voor 864 wagens. Die werd aangelegd zonder stedenbouwkundige vergunning. De Raad van State oordeelt dat de bestaande parking ‘kennelijk noodzakelijk is voor de normale bedrijfsvoering van de discotheek.’

Volgens de Raad van State is dan ook niet voldaan aan alle decretale voorwaarden voor het verlenen van een milieuvergunning aan een zonevreemd bedrijf zoals Carré. De Raad van State vernietigde in februari vorig jaar ook al eens een eerdere vergunning van Carré, waarbij tevens werd opgemerkt dat een discotheek ‘niet thuishoort in agrarisch gebied’.

De gevolgen voor de discotheek zijn nog niet duidelijk, maar volgens de krant leek de kans reëel dat Carré een tijdje dicht zal moeten, tot de vergunningsproblemen rond de parking zijn oplost.

‘Geplande activiteiten komen niet in het gedrang’

Het management reageerde in de loop van de dag dat de discotheek kan terugvallen op een vorige milieuvergunning. “Door de vernietiging dient de vergunningverlenende overheid een nieuwe beslissing te nemen in verband met dit dossier, rekening houdend met de overwegingen van de Raad van State”, stelt het Carré-management. “In afwachting hiervan valt de exploitant terug op de milieuvergunning van 29 juli 2011.” Ook na de eerste vernietiging kon de uitbating trouwens gewoon doorgaan, klinkt het nog.

Carré zegt verder milieu en veiligheid hoog in het vaandel te dragen en de laatste jaren op dat vlak enorme investeringen te hebben gedaan. “Er werd recent dan ook geen enkel bezwaar of klacht ingediend door de omwonenden en alle adviezen in het kader van de milieuvergunningsaanvraag waren gunstig”, zegt het management, dat opmerkt dat de Raad van State is ingegaan tegen het advies van de eigen auditeur in, wat uitzonderlijk is.

De voor de nabije toekomst geplande activiteiten komen in ieder geval niet in het gedrang, maakt de discotheek met ruim 80 werknemers zich sterk.

(Belga/KVDA/JH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content