Emotioneel afscheid voormalig Pinkpop-baas Jan Smeets

© Belga

Onder luid applaus door een 70.000-koppig publiek heeft voormalig directeur Jan Smeets zaterdagavond afscheid genomen van zijn Pinkpop-festival. Het uitzinnige publiek juichte hem toe en zong ‘Jantje bedankt!’. Smeets pinkte zichtbaar geëmotioneerd enkele traantjes weg, terwijl hij vergezeld van zijn vrouw de enorme menigte vaarwel zwaaide.

Smeets werd uitgewuifd door een dankbaar publiek vlak voor een optreden van Eddy Vedder en Pearl Jam. “53 jaar geleden werd Pinkpop opgericht”, zei de nieuwe Pinkpopmanager Niek Murray. Voordat Jan Smeets het hoofdpodium beklom, was er op grote schermen op het podium een compilatie te zien van de grote momenten in zijn leven als Pinkpopbaas.

Smeets was als een van de oprichters van Pinkpop sinds het eerste nog bescheiden festival in 1970 betrokken bij het steeds groter wordende muziekspektakel, het oudste nog bestaande in Europa. Al die jaren stond hij bekend als ‘Mr. Pinkpop’, of als ‘Pinkpopbaas Jan Smeets’. Niets ontging hem, hij controleerde alles bij de voorbereiding en uitvoering van het festival. Berucht waren zijn woede-uitbarstingen als hij tijdens zijn talloze rondritten op zijn scootertje ergens op het terrein iets zag gebeuren wat hem niet beviel. Het festival moest tot in de puntjes en perfect geregeld zijn, wat Smeets betrof. Losse eindjes kwamen in zijn vocabulaire niet voor.

In 2020 kondigde hij zijn aftreden aan, precies na vijftig jaar Pinkpop. Het festival verkeerde toen door corona in zwaar weer. Pinkpop ging niet door, en ook het jaar daarop bleven de poorten van het festivalterrein in Landgraaf gesloten. Na twee jaar afwezigheid knalt de 51e editie van Pinkpop dit jaar weer, tot grote vreugde van de talloze fans. Voor Jan Smeets dé gelegenheid bij uitstek om alsnog afscheid te nemen als Pinkpopbaas.

Helemaal weg gaat Smeets niet. Hoewel hij het stokje inmiddels heeft overgedragen aan zijn drie opvolgers Niek Murray, Sierk Janssen en Tirsa Creusen blijft hij adviseur van het festival. Wat dat precies inhoudt, moet nog blijken. Murray profileerde zich de afgelopen dagen al als nieuwe festivalmanager.

Partner Content