Sven Gatz ‘verfijnt’ het kunstenlandschap met extra projectsubsidies 2017

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) bepaalde vandaag – 13 januari 2017 – de verdeling van de beurzen en projectsubsidies van de eerste ronde van 2017.

Voor deze ronde wordt 3.958.800 miljoen euro verdeeld over 113 aanvragen. Er volgen later op het jaar nog twee rondes. In totaal zal 8.071.000 miljoen euro worden verdeeld, dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar, benadrukt Gatz. Van deze eerste ronde maakte Gatz gebruik om het kunstenlandschap verder te ‘verfijnen’.

Vorig jaar in juni had minister Gatz al beslist over de structurele werkingssubsidies 2017-2021 voor culturele organisaties in het kader van het Kunstendecreet. In Limburg vielen er toen heel wat initiatieven uit de boot. Dat was ook het geval voor enkele muziekclubs. Minister Gatz betreurde eveneens dat zijn prioriteit om organisaties die zich richten naar kwetsbare groepen te ondersteunen, onvoldoende uit de verf kwam. Bij de beslissingen voor de eerste ronde in de projectensubsidies heeft de minister dan ook getracht het kunstenlandschap op deze punten sterker te maken.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een, twee of drie jaar.

Voor de drie projectrondes van 2017 is een budget beschikbaar van. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. De totale som van de gevraagde subsidiebedragen overschreed net 13 miljoen euro.

De minister kende alle projecten met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “zeer goed”, “goed” of “voldoende” een subsidie toe. Deze organisaties en/of individuele kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Daarnaast krijgen alle beursaanvragen (kortlopende en meerjarige) voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling “zeer goed” én “goed” een subsidie. Ook deze kunstenaars ontvangen allen het geadviseerde bedrag dat door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.

Om het kunstenlandschap verder te ‘verfijnen’, ondersteunt minister Gatz ook één extra muziekclub en vijf initiatieven die zich richten naar kwetsbare groepen. Voor deze zes organisaties maakt de minister 320.000 euro vrij. Daarnaast besliste hij een aantal Limburgse organisaties kansen te geven. Acht individuele kunstenaars en organisaties krijgen zo alsnog (een deel van) het gevraagde subsidiebedrag, in totaal voor 429.200 euro.

Sven Gatz: ‘Met deze beslissing heb ik geprobeerd de achterstand in Limburg weg te werken en enkele nieuwe klemtonen sterker uit de verf te laten komen. De betrokken organisaties kunnen nu met nieuwe impulsen hun werking onderbouwen. Ik zie deze projectsteun als zaaigoed dat hen een doorstart kan geven voor de toekomst. Specifiek voor Limburg zal ik bovendien, in overleg met de gouverneur en de gedeputeerde voor cultuur, een Cultuurplan uitwerken dat erop gericht is om vanuit deze provincie sterkere subsidiedossiers te kunnen indienen.’

Deze werkwijze levert onderstaande verdeling op voor de 113 initiatieven die subsidies ontvangen voor in totaal 3.958.800 euro

•47 projecten van organisaties: 2.837.700 euro

•15 projecten van kunstenaars: 382.300 euro

•38 kortlopende beurzen: 390.800 euro

•13 meerjarige beurzen: 348.000 euro

Organisaties die tijdens de structurele ronde overboord vielen maar door Gatz via de projectsubsidies alsnog ondersteund worden, zijn onder meer Muziekodroom, Alden Biesen Zomeropera, Platform K, Tristero, Kunstencentrum Rataplan

Voor de tweede en derde ronde van de projectsubsidies 2017 beschikt minister Gatz nog over een budget van 4,1 miljoen euro.

(EVS)

Meer info: www.svengatz.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content