Minister van Cultuur Sven Gatz: ‘Kunst kan een balsem zijn voor vluchtelingen’

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) lanceert een nobele oproep naar ‘zijn’ sectoren (jeugd en cultuur) om samen een concreet actieplan uit te werken en te bekijken hoe zij hun steentje kunnen bijdragen en het lot van de asielzoekers iets draaglijker kunnen maken.

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz (Open VLD) bekijkt met de overkoepelende organisaties uit de culturele wereld en de jeugdsector hoe ze de asielzoekers in ons land een cultureel programma kunnen aanbieden. ‘Deze asielcrisis stelt onze samenleving voor een beschavingsvraagstuk. Ook Kunst en Cultuur moeten hun stem laten horen in het debat’, aldus Gatz.

Binnen de Vlaamse regering werd afgesproken dat de komende weken en maanden vanuit beleidsdomeinen als inburgering, werk, onderwijs en welzijn extra inspanningen worden geleverd om de asielzoekers minstens een begin van toekomst in ons land te bieden. Minister Gatz wil daarnaast bekijken hoe de cultuur- en jeugdsector hun steentje kunnen bijdragen.

‘De vraag stellen of cultuur de wereld kan redden is ze ook meteen beantwoorden’, zegt Gatz. ‘Maar kunst en cultuur kunnen wel een balsem zijn voor de vluchtelingen. Minstens tijdens de soms lange periode dat ze onderdak krijgen in een opvangcentrum.’

Begin volgende week brengt minister Gatz alle overkoepelende organisaties uit de cultuur- en jeugdsector samen. Bedoeling is om een concreet actieplan op te stellen en af te spreken hoe zij vanuit hun perspectief en ervaring kunnen meewerken aan de opvang, begeleiding en culturele ondersteuning van deze kwetsbare mensen.

‘We willen de hele cultuur- en jeugdsector in beweging zetten. Daarom zal ik zowel de belangenbehartigers (Federatie van Organisaties Volksontwikkelingswerk, Overleg Kunstenorganisaties en de Jeugdraad) alsook de steunpunten (Socius, Kunstenpunt en de Ambrassade), bij het overleg betrekken. Door belangenbehartigers en steunpunten actief te laten samenwerken kunnen we zowel van onderuit als vanuit het beleid bijdragen tot een menselijke maar ook culturele opvang van de vele vluchtelingen die in ons land een nieuwe toekomst willen opbouwen’, stelt Gatz.

Zo willen de cultuur- en jeugdsector samen met de minister bekijken hoe het sociaal-cultureel veld zijn lokale verenigingen kan inschakelen, of de mogelijkheid bestaat dat organisaties uit de kunst- en cultuurwereld één of meerdere vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen aanbieden, of kunstenaars en kunstenorganisaties hun werk en/of voorstellingen in de opvangcentra kunnen brengen. Jeugdverenigingen kunnen dan weer helpen door bijvoorbeeld in te zetten op spel en ontspanning voor kinderen en jongeren.

(EVS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content