Subsidies voor cultureel erfgoedorganisaties op nieuwe leest

© BELGA

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz hervormt de manier waarop cultuureel erfgoedorganisaties structurele subsidies kunnen aanvragen voor een periode van vijf jaar. Hij inspireert zich hiervoor op het Kunstendecreet.

“Met dit nieuwe decreet wil ik inzetten op een meer efficiënte en transparante manier om musea, culturele archieven, erfgoedbibliotheken en erfgoedgemeenschappen te ondersteunen. Het laat toe een slagkrachtig netwerk van cultureel erfgoedorganisaties in Vlaanderen op poten te zetten. We bezitten in Vlaanderen heel wat erfgoed dat van onschatbare waarde is. Samen met de sector wil ik ervoor zorgen dat ons cultureel erfgoed bij een breder publiek ontdekt en gewaardeerd wordt”, zegt minister Gatz.

Net zoals in het Kunstendecreet, kiest minister Gatz ervoor om bepaalde musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken die een zekere uitstraling, schaalgrootte, bereik en relevantie op landelijk en internationaal niveau bezitten aan te duiden als “cultureel-erfgoedinstellingen”. Daarnaast blijft het brede veld van landelijk relevante musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken in aanmerking komen voor structurele ondersteuning.

Verder zet het ontwerp in op organisaties die een landelijke dienstverlenende rol opnemen voor de vele (vrijwillige) erfgoedbeheerders. Cultureel-erfgoedorganisaties die beroep willen doen op een structurele subsidie voor vijf jaar kunnen een aanvraag indienen eind 2017.

Eerste grote erfgoedronde in 2018

In 2018 vindt dus een eerste “grote erfgoedronde” plaats voor de periode 2019 – 2023. De beoordeling zal gebeuren door een beoordelingscommissie die een advies formuleert en overmaakt aan de minister.

De Vlaamse Gemeenschap heeft 68 musea in Vlaanderen en Brussel erkend, waarvan er 21 als Vlaams museum werden ingedeeld. Vlaanderen kent aan die 21 musea in 2016 in totaal 8,5 miljoen euro toe. Zij ontvingen in 2014 2,7 miljoen bezoekers en stellen bijna 800 mensen tewerk.

Er zijn in Vlaanderen ook 17 culturele archiefinstellingen waarvan zes Vlaamse. Zij ontvangen van Vlaanderen in 2016 in totaal 5,8 miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog 8 erfgoedbibliotheken erkend (6 leden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek), bibliotheken met een bewaarcollectie, bestaan er ongeveer 2.000 lokale erfgoedverenigingen (heemkringen of genealogische verenigingen) en staan er 44 elementen van immaterieel erfgoed op de inventaris.

De Vlaamse overheid sluit met steden en gemeenten ook cultureel-erfgoedconvenants af via 22 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. Het huidige totaalbudget van de Vlaamse overheid voor de subsidies in de cultureel-erfgoedsector bedraagt ruim 37 miljoen euro. (Belga/DB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content