Schauvliege zet in op projectsubsidies voor kunstensector

Volgens SP.A ontbreekt er een duidelijke visie in het voorstel van Joke Schauvliege.

Vandaag kwam de kunstensector samen in het Vlaams Parlement voor het startschot van een nieuwe structurele subsidieronde voor de periode 2013-2016. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) kondigde er aan dat ze minder kunstenorganisaties structureel wil subsidiëren en meer projectsubsidies wil uitschrijven. Volgens SP.A ontbreekt een duidelijke visie.

“Ik heb al vaker gezegd dat ik versnippering wil tegengaan en een correcte financiering nastreef”, stelt Schauvliege. “Daarom stel ik voor dat de groei van de middelen die bij de vorige beslissingsronde werd gerealiseerd, geheroriënteerd wordt naar projecten. Op die manier wil ik de versnippering tegengaan en de onderfinanciering van kleine organisaties een halt toeroepen.”

Concreet wil Schauvliege de projectsubsidies optrekken van 3 naar 10 procent en de structurele subsidies afbouwen van 97 naar 90 procent. In 2011 gaat 93 miljoen naar de structurele subsidies, terwijl er 3 miljoen is voor projectsubsidies. Voor de volgende ronde zal nog 87 miljoen beschikbaar zijn voor structurele subsidies en 9,6 voor projectsubsidies. “Dat zorgt voor meer flexibiliteit, meer impulsen voor artistieke vernieuwing en creatieve productie”, luidt het.

Draaiboek

De sector had in een charter aangedrongen op respect voor de beoordelings- en beslissingsprocedure. Schauvliege antwoordde daarop: “Af en toe doen er ogenschijnlijk onthullende verhalen de ronde over schimmige politieke inmenging in subsidiedossiers. Die verhalen zijn niet alleen tendentieus, maar ook fout. Wie mijn beslissingen bekijkt, zal zien dat ik niet de gewoonte heb om van goed gefundeerde adviezen en prioriteiten af te wijken.”

De beoordelingscriteria blijven overigens onveranderd: er wordt onder meer gekeken naar de profilering en positionering van de organisatie, de langetermijnvisie en de haalbaarheid van de plannen. Daarnaast verwacht Schauvliege dat de organisaties rekening houden met een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld rond ecologie, clustering, de individuele kunstenaar en maatschappelijke inbedding. Alle criteria zijn opgenomen in een ‘Draaiboek voor de artistieke beoordeling’.

“Geen visie”

En net daar wringt volgens SP.A het schoentje. “Het is niet voldoende om een louter technisch beslissingskader aan te reiken voor een onderbouwd cultuurbeleid.” Volgens SP.A mist het cultuurbeleid van Joke Schauvliege dan ook visie. “Wij pleiten ervoor dat je, op het moment dat de minister aankondigt dat er waarschijnlijk organisaties zullen sneuvelen, een duidelijke visie hebt”, stelt SP.A-parlementslid Yamila Idrissi.

Zelf pleit sp.a alvast voor extra middelen zodra er budgettaire ruimte vrijkomt. “Het handhaven van de middelen zoals beslist door de Vlaamse regering in juni 2009, is het minimumscenario”, brengt Idrissi in herinnering.

Voorts moet de planlast voor culturele ondersteuning naar beneden, vindt SP.A. De kunstorganisaties moeten dan weer aangezet worden het evenwicht te bewaren tussen artistieke werking en omkadering.

Elien Haentjens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content