Schauvliege snoeit in onkostenvergoeding kunstensector

Zoals wel vaker gaat de besparing veel verder dan het zogenaamde ‘kaasschaafprincipe’.

Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) keurde vorige maand een nieuw reglement goed dat een aantal ‘misbruiken’ met buitenlandse reizen moet wegwerken. De nieuwe regels leggen voorwaarden op waaraan kunstenaars en kunstenorganisaties moeten voldoen om hun reis-, verblijfs- en transportkosten te kunnen terugkrijgen.

In dat systeem zaten nogal wat ‘automatismen’ zodat het geëvolueerd was naar een ‘kassa voor tickets’ zonder veel vragen te stellen over nut en relevantie van de buitenlandse reis. Er zijn nogal wat Indianenverhalen van grote instellingen die herhaaldelijk langs de kassa passeerden om hun reisjes naar festivals en biënnales te financieren.

Toch waren de grote misbruiken al weggewerkt omdat organisaties die meer dan 300.000 euro subsidie kregen geen beroep meer konden doen op deze regeling. De administratie was sindsdien tevreden over het vorige reglement, al is ze nu wel blij dat er nog maar maximaal drie aanvragen per jaar mogen worden gedaan.

Ook kan er geen terugbetaling meer zijn voor prospectie en het bijwonen van congressen of workshops. De kwaliteitstoets die wordt ingevoerd, wordt ook algemeen als een vooruitgang beschouwd.

‘Huisrecensent’

Toch is deze herziening is vooral een forse besparing. Van 578.995 euro in 2009 naar 377.000 in 2011. Ook werd de zogenaamde ‘galerieregeling‘ afgeschaft waarbij deelname aan kunstbeurzen niet meer terugbetaald wordt. Zoals wel vaker in de cultuursector is de besparing veel forser dan de gewone ‘kaasschaaf’ die de Vlaamse regering normaal hanteert: het gaat om meer dan 40 procent.

Positief punt is dat voortaan ook kunstcritici hun kosten kunnen recupereren. Dat moet een einde maken aan de kwalijke praktijk dat kunstenaars hun ‘huisrecensent’ meenemen naar buitenlandse tournees om dan in eigen land laaiende kritiek te kunnen doen verschijnen.

Karl van den Broeck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content