Restauratie en onderhoud Vooruit in Gent kost tien miljoen komende twintig jaar

© Image Globe

De restauratie en het onderhoud van kunstencentrum Vooruit in Gent, een 103-jarig monument, zal gespreid over twintig jaar negen tot tien miljoen euro kosten.

Dat blijkt uit een becijfering in het kader van het Beheersplan Onroerend Erfgoed dat Vlaams minister Geert Bourgeois goedkeurde.

Kunstencentrum Vooruit is de eerste grote instelling in een monument, een handvol kleinere instellingen gingen het voor, met een zogenaamd ‘Beheerplan Onroerend Erfgoed’. In die langetermijnvisie zijn alle onderhouds- en restauratiewerken tot 2040 in kaart gebracht. Met de goedkeuring kan Vooruit aan de Vlaamse regering een meerjarige premieovereenkomst aanvragen om werken uit te voeren. Die zijn nodig, want er zijn lekken in het dak, de voorgevel moet gereinigd worden en op sommige plaatsen moeten het schrijnwerk en het interieur aangepakt worden.

De afgelopen vijf jaar moest Vooruit al ruim 1,5 miljoen euro investeren in het onderhoud van het gebouw. “Ondanks de motivatie, is de realiteit anders verlopen: de verkregen budgetten waren veel kleiner en bovendien niet gegarandeerd”, schrijven Callebaut Architecten in het Beheersplan. “Sinds de nieuwe wetgeving van 2015 zijn er geen premies meer aangevraagd.

De mogelijkheden van Vooruit zelf zijn ook te beperkt om in te staan voor onderhoud van een gebouw van die omvang. Dat betekent dat we nu reeds een achterstand hebben opgelopen inzake onderhoud, waardoor nu in eerste instantie grotere restauratieve ingeroepen eerst aan de orde zullen zijn.”

Het Beheersplan zorgt ervoor dat er meerjarenovereenkomsten gesloten worden voor de renovatie en onderhoud, zo bleek uit een toespraak van de minister. “Hierdoor zal het in de toekomst eenvoudiger worden om restauratiepremies aan te vragen en verzekeren we dat Vooruit ook in de toekomst haar voorbeeldfunctie als monument van en voor het volk kan blijven vervullen.” Vooruit is sinds 1983 een beschermd monument.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content