Leerlingen die papieren boeken lezen, lezen beter en beleven er meer plezier aan

© Getty

Leerlingen die vooral papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op een leestest dan leerlingen die vooral digitale boeken lezen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De onderzoekers constateren een socio-economische kloof.

Steeds meer mensen lezen hun boeken digitaal. Een e-reader heeft ook een aantal voordelen. Ze zijn lichter, ze maken teksten doorzoekbaar en ze zijn vaak goedkoper dan papieren boeken. Maar een OESO-rapport dat in juli is verschenen, toont aan dat er bij leerlingen een verband is tussen papieren boeken lezen en betere leesresultaten.

Minder boeken in huis

Uit de studie blijkt dat de toegang tot digitale bronnen voor leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen fors is toegenomen. In 2009 had nog maar 75 procent van de jongeren uit die groep thuis toegang tot het internet, tegenover 97 procent van de leerlingen in bevoorrechte gezinnen. Bijna 10 jaar later, in 2018, was die kloof bijna volledig gedicht en had 94 procent van de leerlingen uit achtergestelde gezinnen thuis internet (tegenover 99 procent in de welgestelde gezinnen). 

Maar terwijl de digitale kloof verkleint, blijft er volgens de OESO een duidelijke socio-economische kloof voor wat de toegang tot papieren boeken betreft. De OESO keek naar het aantal boeken in de thuisomgeving. Dat aantal daalde in de periode 2000-2018 bij alle groepen. Ook bij de leerlingen uit bevoorrechte gezinnen daalde dat aantal van 250 in 2000 naar 215 in 2018. Bij leerlingen uit socio-economisch benadeelde gezinnen daalde dat aantal in dezelfde periode van 133 naar 107. 

Een schooljaar voorsprong

Verder blijkt uit de studie dat leerlingen die aangeven dat ze vooral papieren boeken lezen duidelijk beter scoorden op de PISA 2018-leestest. “Vergeleken met leerlingen die weinig of nooit lezen scoren leerlingen die vooral papieren boeken lezen 49 punten meer”, staat te lezen in de studie. Ter vergelijking: de OESO beschouwt 40 punten als het equivalent van één schooljaar aan kennis en vaardigheden. Opvallend: de leerlingen die vooral op papier lezen, scoren ook duidelijk beter dan de leerlingen die aangeven dat ze vooral digitaal lezen. Die laatste groep scoort ‘maar’ 15 punten beter op de leestest dan leerlingen die zelden of nooit lezen. Leerlingen die enkel digitaal boeken lezen, geven tot slot ook aan dat ze minder leesplezier hebben dan leerlingen die vooral op papier lezen of leerlingen die evenveel digitale als papieren boeken lezen.

PISA, of het ‘Programme for International Student Assesment’, is het driejaarlijkse internationale onderzoek van de OESO om de kennis en vaardigheden van vijftienjarigen te meten.

Partner Content