Gert Meesters
Gert Meesters Stripjournalist voor Knack Focus.

Overvloed in Weinigem – Te veel winkelen kan de gezondheid schaden. Van Aken en Paquet laten bij een jonge vrouw de stoppen doorslaan.

Paquet & Van Aken

Bries, 72 blz., euro17,5 (met soundtrack-cd door Youri Van Uffelen)

Over naar jou van striptekenaar Philip Paquet en theatermaker Adriaan Van Aken van het gezelschap Braakland/ZheBilding kon drie jaar geleden aanspraak maken op de titel ‘beste theateradaptatie ooit’. Paquet en Van Aken kozen de passende beelden bij de nogal manische monoloog die integraal in de strip terechtkwam, zonder dat het ooit gewrongen aandeed.

Het oorspronkelijke theaterstuk Over naar jou ging gepaard met een tweede luik, Weer over naar jou, een monoloog van een jonge vrouw. Na het relatieve succes van de strip Over naar jou – uitverkocht, en net uitgebreid herdrukt – kon een stripadaptatie van de tweede monoloog niet uitblijven. Terwijl bij Over naar jou een jongeman wakker wordt geschud uit zijn lethargie door de plotse rellen in zijn stad, een nauwelijks verhuld Antwerpen ten tijde van de moord op Mohammed Achrak, reageert in Weer over naar jou een jonge vrouw op het extreme consumentisme van onze dagelijkse leefwereld.

Net zoals de hoofdpersoon van Over naar jou voelt ze zich niet op haar plaats in een complexe maatschappij die doorraast zonder omkijken. Ze zit doelloos in een tearoom of dwaalt rond in Weinigem (sic) shopping center. Stilaan wordt duidelijk dat ze zodanig afgestompt is door de onophoudelijke stroom van boodschappen over materieel geluk dat ze haar gevoel kwijt is en psychopathische trekjes begint te vertonen. Ze heeft geen echt contact meer met haar medemens, maar verzint levensverhalen op basis van het uiterlijk van de mensen die ze tegenkomt.

Opnieuw voegen de beelden meer toe aan de tekst dan letterlijke illustraties. Ze expliciteren de tekst, maken hem soms harder, maar tonen ook dat de auteurs het denken in beelden, compleet met grafische metaforen die in een strip zo goed werken, helemaal onder de knie hebben. Tekenaar Paquet voelt zich als een vis in het water in zulke hedendaagse stedelijke settings.

Net zoals Over naar jou wordt Weer over naar jou vergezeld van een soundtrack, die door Youri Van Uffelen speciaal voor de strip werd gecomponeerd. Zo wordt het multimediale karakter van het muziektheater dat Van Aken gewoonlijk maakt, zo veelzijdig mogelijk omgezet in een leeservaring, die crescendo gaat naar de dramatische ontknoping.

Gert Meesters

Partner Content