21.00 – Canvas

Wij hebben voor de gelegenheid het Groene Boekje nog eens van a tot z hérlezen, maar aan de Reyerslaan vullen ze hun eigenste Taalweek met een Spraakmakend interview met een van ’s werelds vooraanstaande linguïsten, Steven Pinker. De Canadese taalkundige, experimenteel psycholoog, schrijver en professor is meermaals genoemd als een van de invloedrijkste intellectuelen. Amerika-verslaggever Johan Depoortere hoort hem uit over zijn recentste publicatie The Seven Words You Can’t Say On Television.

Of Depoortere dan erg op z’n woorden heeft moeten letten? ‘In onze uitzending zou er wel gevloekt mogen worden’, vertelt hij. ‘Die beperkingen gelden enkel in de Verenigde Staten, en nog meer sinds Bush er president is. Er staan zware straffen op het gebruik van bepaalde woorden op de open media.’ Nochtans is vloeken inherent aan de mens, toch volgens Pinker. Die gelooft immers dat dergelijke uitingen net als taal in het algemeen een verworven adaptatie zijn, wat betekent dat die door de evolutie tot het instinct van de mens behoren. Oftewel: wanneer wij bij een ruzie een welgemeende ‘ f*** you‘ de richting van onze gesprekspartner uitsturen, is dat hetzelfde als een hond die na een trap op z’n staart even stevig kajiet.

De man heeft al wel vaker controversiële uitspraken gedaan. Zo heeft hij het met Depoortere ook over geweld en de evolutie daarvan in de samenleving. ‘Hij is het niet eens met de stelling van Jean-Jacques Rousseau dat de mens van nature goed is en door de maatschappij wordt gecorrumpeerd. Zijn argument: vergeleken met een periode als pakweg de middeleeuwen is er minder geweld dan vroeger.’ Kortom: volgens Pinker is ook moraliteit aangeboren en beschikt de mens dus over een set morele genen.

Brain cells fire in patterns‘ – oftewel: ‘hersencellen vuren in patronen’ – is een andere bekende stelling van hem. Hij bedacht hem toen hij onder druk gevraagd werd de werking van het menselijke brein in vijf woorden samen te vatten. En nog eentje om uw eigen hersencellen op te warmen voor u zich op deze Spraakmakers concentreert: ‘Zoals vele politieke auteurs al hebben aangetoond, is de ondersteuning van politieke gelijkheid niet gelijk aan een empirische bewering dat alle mensen klonen zijn.’

(B.D.C.)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content