Gert Meesters
Gert Meesters Stripjournalist voor Knack Focus.

IN DE BAN VAN DE BONES – Drie kleine witte mannetjes zijn bijna aan het eind van hun wonderlijke reis. Grappige fantasy voor alle leeftijden: het bestaat.

Jeff Smith

Silvester, 140 blz., euro19,95

Het doet pijn om te zien hoe Jeff Smith zijn talent vergooit aan strips waarin het niet tot zijn recht komt – aan RASL om precies te zijn – zeker omdat zijn groots opgezette debuut Bone aanstekelijk blijft voor jong en oud. Van 1992 tot 2004 bouwde Smith aan een epos van 1300 bladzijden over de neven Fone, Smiley en Phoney Bone die in een vreemde vallei vol sprekende insecten, sterke oma’s, geniepige rattenbeesten en een rustige rode draak het goede laten zegevieren.

In dit voorlaatste deel van de ingekleurde uitgave valt de gelijkenis met In de ban van de ring nog meer op dan in de vorige episoden. De neven verblijven clandestien in een ommuurde stad met een schrikbewind en moeten van daaruit de oprukkende wanorde terugdringen. De chaos krijgt vorm in marcherende legers en spookkringen – overal opduikende, onheilspellende magische plaatsen. Helemaal conform aan de wetten van het genre is er ook een onderschatte en slecht voorbereide troonopvolgster die aan haar rechtmatige positie moet worden geholpen – de ideale lectuur voor prins Filip, kortom.

Eén boek van Bone apart lezen is zinloos. Schatzoekers is maar een etappe op weg naar de climax van het volgende en laatste deel. De Amerikaanse editie in één band – dikker dan een flink telefoonboek – leek op zichzelf dus zinvoller. Het voordeel van de negendelige editie die de Nederlandse uitgever heeft gekozen, is echter dat zo’n dunner ingekleurd boek misschien ook voor kinderen wordt gekocht.

Volkomen terecht zou dat zijn, want de tekenfilmachtige elasticiteit die Smith in zijn personages legt en de helderheid van zijn vertelling maken zijn saga geschikt voor lezers van 7 tot 77 jaar. Smith zorgt ook steeds voor een portie humor, die voortkomt uit de onhebbelijkheden van zijn personages of uit de ongewone eigenschappen van de wezens die hij verzint. Dat maakt zijn eigen variatie op de fantasymagie wat ons betreft verteerbaarder dan de al te allegorisch bedoelde gevechten tussen goed en kwaad die in dit genre overheersen. Samen met Slapend kasteel van Linda Medley behoort Bone tot de zeldzame stripfantasy die je elk weldenkend mens kunt serveren.

GERT MEESTERS

Partner Content