PANORAMA

Zondag 6/2, 20.10 – Canvas

De vos heeft in onze contreien nog maar net weer zijn staart vertoond of de jagerslobby verkrijgt alweer een versoepeling van de jachtbeperkingen – met een hevig debat tot gevolg. En Panorama heeft nog redenen om uit te zoeken of de jacht in onze huidige samenleving nog een plaats heeft. ‘Er is bijvoorbeeld ook de discussie over het schieten van houtduiven eind februari’, legt reporter Bart Beckers uit. ‘Volgens de vogelbescherming is dat onnodig omdat die vogels een paar weken later toch wegtrekken. Wat me in dat debat opvalt? De polarisatie tussen natuurverenigingen en jagers is erg groot.’

Onlangs zag ik in ‘Koppen’ nog een reportage over recreatief jagen bij vrouwen. Is de jacht aan een comeback bezig?

Beckers: Die reportage heb ik niet gezien, maar van een comeback zou ik zeker niet spreken. Door het recreatief gebruik van groengebied komen Vlamingen wel steeds vaker met de jacht in contact, en dat leidt natuurlijk tot confrontatie. Het is een terminologische discussie, maar vandaag is er door de regelgeving nog nauwelijks sprake van echt recreatief jagen.

Speelt de beruchte Vlaamse regelneverij hier een rol?

Beckers: Volgens de jagers wel. Wie als jager wil beginnen, krijgt een turf van een bundel vol besluiten en regels rond de jacht en de wapenwetgeving. Naar eigen zeggen zien de jagers door de bomen het bos niet meer. Een man die al dertig jaar jaagt, legt het zo uit: vroeger schoot hij jaarlijks driehonderd cartouches, vandaag nog maar vijftig.

Bevoegd minister is… Joke Schauvliege! Is ze daarin even omstreden als in haar beleid over cultuur, leefmilieu en geluidsnormen?

Beckers: Natuurverenigingen hebben de indruk dat ze de kant van de jagers kiest, onder meer door die versoepelingen. Tijdens de opnames is mij vooral duidelijk geworden dat ze rekening wil houden met de gevoeligheden van alle partijen en dat ze dus een compromis zoekt. Maar: je kunt je afvragen of een compromis in zo’n dossier de juiste weg is. Zeker omdat dat voorbijgaat aan wetenschappelijke feiten, bijvoorbeeld dat het zinloos is om de vossenpopulatie proberen in te dijken.

Wat heeft u het meest verbaasd?

Beckers: Dat jagers niet graag over ‘schieten’ spreken, maar liever jagersjargon gebruiken, zoals ‘het wild oogsten’. Al begrijp ik dat wel: ernstige jagers willen zich van cowboypraktijken distantiëren. Die zijn er ook: het plaatsen van illegale klemmen, het afschieten of vergiftigen van buizerds omdat zij concurrentie vormen… Ik heb mij bewust niet op zulke stroperspraktijken geconcentreerd, maar wel op de jagers die zich aan de regels houden. Die zien zichzelf meer als biotoopbeheerders dan schutters en hebben, net als de natuurverenigingen, een onderbouwde visie op natuur. Alleen zijn die visies zeer tegenstrijdig.

Is er dan nog plaats voor de jacht in het Vlaanderen van vandaag?

Beckers: Dat is dé vraag, hé. De publieke opinie is er inderdaad veel gevoeliger voor. Toch blijft het een feit dat de laatste groene gebieden in Vlaanderen beheerd moeten worden, want je kunt de natuur in volgebouwde streken niet compleet haar gang laten gaan. Mogelijk kunnen jagers daarin zelfs het Agentschap voor bos- en natuurbeheer bijstaan.

HANS VAN GOETHEM

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content