Gert Meesters
Gert Meesters Stripjournalist voor Knack Focus.

Een vijand dicht bij huis – Marvano en Magda laten hun lezers nadenken over pedofilie, maar verstoppen hun opgeheven vingertje achter een sterk verhaal.

Magda & Marvano

Lombard (collectie Getekend), 72 blz., euro15,5

Bij een strip over pedofilie houd je vooraf je hart vast. De kans is groot dat de auteurs het er bij de lezer nog eens willen inrammen hoe erg pedofilie is voor de slachtoffers en hun familie, met prekerige en overbodige verhalen tot gevolg. Er bestaan echter ook intelligente scenaristen zoals Marvano, alias Mark van Oppen. Zijn oprechte verontwaardiging is voelbaar in Het kleine afscheid, maar hij vergeet niet om ze in een boeiende strip te gieten.

Marvano zet een geloofwaardig modern eenoudergezin neer, met een veertigjarige moeder en twee dochters van verschillende vaders. Moeder Christine heeft haar handen vol met haar baan, haar vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal en haar wisselvallige liefdesleven met Eric, een man die nauwelijks nog geïnteresseerd lijkt in haar. Dan duikt plots haar ex-lief Claude op, waardoor haar leven er weer beter begint uit te zien. Intussen krijgt ze op Tele-Onthaal verontrustende telefoontjes.

Marvano lost de informatie maar bij stukjes en beetjes, zodat de lezer mondjesmaat begrijpt wat er aan de hand is. Zo houdt hij de spanning in een verhaal waarvan vooraf al bekend is wat de voornaamste ontdekking zal zijn: het seksuele misbruik van een minderjarige. In tegenstelling tot veel andere stripscenaristen heeft Marvano ook een goed oor voor dialogen. Die klinken levensecht, waardoor je makkelijker in de personages gaat geloven.

Ook de tekenstijl van Magda draagt daartoe bij. Hoewel Marvano in recent werk als Berlijn had laten zien dat hij niet alleen de sciencefiction van De eeuwige oorlog of Dallas Barr in de pen heeft zitten, kan hij voor Het kleine afscheid steunen op de grote sterkte van de tekenares van Charly: zij is op haar best in het tekenen van personages en gezichtsexpressies, precies het domein waarin Marvano zelf wel eens tegen zijn eigen beperkingen aanloopt.

Als Marvano dus beweert dat hij geen scenarist is, hangt dat vooral af van wat hij onder dat metier verstaat. De invulling die hij er in deze samenwerking met Magda aan geeft, mag hij van ons gerust wat vaker tentoonspreiden. Het kleine afscheid is immers een van Marvano’s beste boeken.

Gert Meesters

Partner Content