Welk profiel moet de nieuwe netmanager van Studio Brussel hebben? Acht tips voor uw kandidatuur.

Door Kris Vanderhaegen.

’t Zijn verwarrende tijden aan de Reyerslaan. Sinds enkele weken heeft er een stoelendans plaats, waaraan schijnbaar geen einde lijkt te komen. Het begon bij de televisie, toen Chef Nieuwsdienst Leo Hellemans totaal onverwacht zijn afscheid aankondigde. Waar naartoe? Hij weet het zelf nog niet. Canvas-kopman Leo De Bock werd aangewezen als zijn opvolger, en op zijn beurt vervangen door Ketnet-koningin Bettina Ghysen. Maandag volgde dan het nieuws dat oppergoeroe Bert De Graeve het bastion verliet om staalbedrijf Bekaert mee te runnen. Een van de laatste beslissingen waaronder De Graeve zijn krabbel zette, viel de dag ervóór uit de lucht: Jan Hautekiet moest Studio Brussel loslaten om Annemie Van Winckel op te volgen als nethoofd van Radio 1.

Om de leemte op te vullen die De Graeve achterlaat, wordt een beroep gedaan op een headhuntersbureau. Om de fauteuil van Hautekiet over te nemen, wordt een simpele vacature uitgeschreven. Belangrijke boodschap van woordvoerder Paul De Meulder voor de VRT-medewerkers: ‘Momenteel is er niemand in huis die aan het profiel voldoet.’ Vraag is: wat is dat profiel? Enkele tips voor geïnteresseerde kandidaten.

1

Studio Brussel heeft in zijn negentienjarige bestaan slechts twee bazen gehad: Jan Schoukens en Jan Hautekiet. Leidt daaruit niet af dat Jannen een streepje voor hebben op andere kandidaten.

2

Toets u niet alleen aan hun kwaliteiten, maar ook aan hun onhebbelijkheden. Dat Jan Schoukens bij voorkeur mannen uit de selectieprocedures zag komen en vrouwelijke presentatrices geen vast contract wou geven, vindt u een verfoeilijke politiek die niet meer van deze tijd is. En dat Jan Hautekiet met de elektronische communicatie meteen ook de out of office-reply introduceerde – rond vier uur verliet de merel zijn nest om ergens te lande op de piano te tokkelen -, is volgens u evenmin lovenswaardig.

3

Laat niet uitschijnen dat u het geen eer zou vinden om ‘De Jakke’ op te volgen: u bent immers met zijn programma’s groot geworden. U weet dat hij volop aan de noodzakelijke hervorming van de zender werkte, en u begrijpt dat de directie wellicht geen vertrouwen had in de goede afloop van zijn Marshall-plan. Waarom anders zouden ze hem op Radio 1 parkeren? U heeft dus een alternatief plan bedacht, waarmee u wil tegemoetkomen aan de topprioriteit voor de directie, zijnde de weggelopen luisteraars terug te halen naar de vertrouwde stal. De cijfers zijn u bekend: Studio Brussel verloor in zes maanden tijd 80.000 luisteraars, en het marktaandeel zakte naar het historische dieptepunt van 6,2 procent.

4

U heeft een grote affiniteit met de doelgroep – u bent een jonge dertiger (à la limite een prille veertiger) voor wie een stapje in het uitgaansleven de evidentie zelve is – maar u beseft dat dit alleen niet zal volstaan om een kentering te forceren. Een sterke persoonlijkheid is uw extra troef, want de sloophamer wacht. U kent geen mededogen, zelfs niet voor de monumenten van de zender. Als een ouder wordende presentator niet meer fris klinkt, grijpt u in. Rechttoe rechtaan, zonder omwegen. Dat de emotionele band met de zender bij alle medewerkers groot is, is voor u geen hindernis: de Bert Anciaux in u hebt u al lang versmacht. Het net aanpassen aan de tendensen en de avant-gardistische gevoelens van het ogenblik is niet iedereen gegeven, gevoelige zielen gelieve zich te onthouden.

5

U bent een strateeg. Muziekkenners hoorden in het recente verleden maar al te vaak dat het muzikale aanbod wijzigingen onderging. De kritiek dat je Kylie Minogue niet met Travis of Tool kunt combineren, klonk luid. Als ideale baas voelt u aan waar het fout loopt en weet u het aanbod subtiel te verfijnen, zonder dat het opvalt. De minste beweging wordt namelijk breed in de pers uitgesmeerd.

6

U bent bezeten van de muziek waar de jonge doelgroep op kickt. U heeft ten andere geen enkel bezwaar tegen een muzikale proef, tenminste zolang uw mening over ‘De Boerinnekesdans’ niet gevraagd wordt: de Vlaamse Showbizzencyclopedie behoort immers niet tot uw favoriete lectuur.

7

Als primus inter pares heeft u een nieuwe spitsvondige naam voor het net verzonnen. U weet immers dat uw directie komaf wil maken met de oude merknaam, precies om aan te tonen dat het haar menens is met de herprofilering. ‘Sirene’, ‘Piraat’, ‘Radar’, ‘Punch’, ‘Zoem’ en ‘Sien’ – hersenspinsels die naast ‘Canvas’ op het lijstje met alternatieven voor ‘TV2’ prijkten – komen voor u alvast niet in aanmerking. Een verzinsel à la Mark Coenen, de baas van Radio Donna die ‘Klara’ bedacht, komt niet in u op.

8

Tot slot, aan alle Christian Heinzmannen: indien niet ernstig, gelieve u te onthouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content