WAAROM

‘Elk schrijven is je overtuigingskracht oefenen. Een schrijver wil worden geloofd. Hij vertrekt vanuit zijn overtuigingen. Ik wend wat ik heb geleerd bij het schrijven van romans ook voor andere doelen aan. Hier in Antwerpen is onze omgeving versteend. Het Noordkasteel en het Sint-Annabos zijn twee stadsbossen die samen tien keer meer oppervlakte beslaan dan dat in Limburg waar Wouter Deprez voor strijdt. Beide bossen moeten worden gekapt voor de Oosterweelverbinding. Door de juiste woorden en foto’s te kiezen, willen we het publiek overtuigen van de waarde van die groengebieden. Als schrijver ben ik natuurlijk altijd een soort communicatiebureau. Mijn overtuigingen zijn doorleefd, maar ze zijn wendbaar. Ik zal bijstellen als iemand goede tegenargumenten levert.’

HOE HET BEGON

‘Mijn eerste boek is destijds verschenen bij Amnesty International. Ik was twintig en werkte als vrijwilliger. Ik weet niet meer hoe die samenwerking tot stand is gekomen – ik had nog niet gepubliceerd, hoe wisten ze dat ik kon schrijven? Het boekje gaat over twee kinderen die op de trein een zak met brieven vinden, gericht aan politieke gevangenen. Ik was dat helemaal vergeten, tot een vrijwilliger van Amnesty een paar jaar geleden een exemplaar in mijn bus stak.’

UIT DE KUNST

‘Het debat over kunst en engagement is van alle tijden. Ik kan geen goed boek noemen dat geen boodschap heeft, dat niet op een of andere manier emancipeert. Treffende voorbeelden zijn de boeken van Toni Morrison. The Bluest Eye bijvoorbeeld, over een zwart meisje dat denkt dat alles in haar leven zal lukken als ze maar blauwe ogen kan krijgen.

‘Boodschappenvrij communiceren is niet mogelijk. Neutraliteit bestaat niet in taal, hoe graag we dat ook willen geloven. Geëngageerd schrijven wordt meer geaccepteerd in tijden van crisis dan in tijden van voorspoed. In de jaren negentig ging alles goed, en was l’art pour l’art erg in zwang. Als er van je werd gezegd dat je schreef met een boodschap, was dat als verwijt bedoeld. Nu gaat de slinger weer in de andere richting. Moralisme hangt opnieuw in de lucht, opvattingen worden weer met verve verdedigd, ook door schrijvers. We moeten beslissen wat we gaan doen: ons terugtrekken en monkelend aan onze ziel zitten pulken of naar buiten treden en onze verontwaardiging uiten?’

ANNE PROVOOST Schrijfster. Kwam al meermaals op voor Groen. Heeft net een boek uit over het Sint-Annabos op Linkeroever, samen met StRaten-Generaal, Ademloos en Natuurpunt. Wil daarmee aan de kaak stellen dat het gebied zal worden gekapt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content