POOTJE BADEN. DE NEDERLANDERS, ALTIJD BEDUCHT VOOR OVERSTROMINGEN, DENKEN TIJDENS DE ARCHITECTUURBIëNNALE IN ROTTERDAM NA OVER EEN NATTE TOEKOMST.

LAS PALMAS

WILHELMINAPIER EN NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT (NAI), MUSEUMPARK 25 IN ROTTERDAM, VAN 26 MEI TOT 26 JUNI. WWW.BIENNALEROTTERDAM.NL

2nd International Architecture Biennale Rotterdam, De Zondvloed

Vergeet de verfraaiingswerken aan uw atoomschuilkelder, in de toekomst heeft u wellicht meer aan een paalwoning. Volgens de krachtlijnen van de tweede architectuurbiënnale komt de dreiging niet vanuit de lucht (een gigantische komeet daargelaten) maar van over zee. Curator Adriaan Geuze kwam met de titel De Zondvloed ‘omdat er een op komst is’, of nog, ‘omdat een rijzende zeespiegel en een opwarming van het klimaat op termijn gegarandeerd hun tol zullen eisen’: over de hele wereld vind je steden die gebouwd zijn op lage gebieden aan de kust, en die zullen binnnen afzienbare tijd vrijwel zeker overstromingen te verwerken krijgen.

Voor Nederland, dat grotendeels onder het zeeniveau ligt, is het probleem uiteraard nijpend. Onze Noorderburen kennen het klappen van de zweep en hun strijd tegen de zee is genoegzaam bekend, maar toch kwam er de laatste tien jaar een kentering in het denken over water. In plaats van nog meer dammen op te werpen, is leven met en op water een betere optie, zo klinkt het tegenwoordig. Gevolg: waterproof-architectuur krijgt stilaan vorm en drijvende constructies – huizen, maar ook parkeergarages, hotels, musea en sportcentra – krijgen extra aandacht. Maar niet alleen in Nederland is de belangstelling groot. Twee jaar geleden zette Vito Acconci de kroon op de culturele hoofdstad Graz met een drijvend eiland van glas en staal. Voor de Expo. 02 in Neuchâtel bouwde Jean Nouvel een roestige monoliet op het water en brak het echtpaar Diller+Scofidio een record met een artificiële regenwolk op het meer.

Water lijkt het dramatische element bij uitstek, maar de Rotterdamse Biënnale ziet het net iets minder romantisch. Nederlandse stedenbouw, planning en ruimtelijke ordening komen overvloedig aan bod en er wordt ook nauwlettend in het oog gehouden hoe ze het elders rooien langs de kustlijn. Door de nuchtere kijk op de zaak lijkt De Zondvloed voorlopig nog het meest op een aardrijkskundeles met veel luchtfoto’s. Qua spektakelwaarde ziet het er op papier niet bijster indrukwekkend uit, maar wie op zoek is naar een borrelende denktank rond een reëel probleem komt in Rotterdam ruim aan zijn trekken. Behalve discussierondes en een reeks randactiviteiten staan vijf tentoonstellingen op de rol. Hoofdbrok is de Hollandse Waterstad (Las Palmas) met honderd maquettes van watersteden uit Nederland en andere landen. Naast het utopische denken van Le Corbusier en Rem Koolhaas wachten twaalf nieuwe studies waaronder de Catamaranstad van Spacegroup en de Styx van de 21e eeuw, een golvend begrafenissenproject van de Amsterdamse Academie voor Bouwkunst. Mare Nostrum gaat over massatoerisme aan de kust, Polders (NAi) bekijkt het Nederlandse polderlandschap en op Three Bays vind je meer over Venetië, Tokio en Amsterdam. Els Fiers

Els Fiers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content