Dat Rohmer een unieke cineast was, kun je afleiden uit de twee films die Arte van hem toont. Eerst is er Le genou de Claire, een warme komedie over een zelfingenomen schrijver. Nadien volgt Ma nuit chez Maud, een van zijn beste, een geraffineerde film vol intriges en speelse dialogen die even helder zijn als de zwart-witfotografie van Nestor Almendros.

Dat Rohmer een unieke cineast was, kun je afleiden uit de twee films die Arte van hem toont. Eerst is er Le genou de Claire, een warme komedie over een zelfingenomen schrijver. Nadien volgt Ma nuit chez Maud, een van zijn beste, een geraffineerde film vol intriges en speelse dialogen die even helder zijn als de zwart-witfotografie van Nestor Almendros.