Er wordt vaak gezegd dat politici vooral de elite aan hun kant willen houden. Ze zorgen ervoor dat ze weinig of geen belastingen betalen, en laten hen doorgaans een beetje hun gang gaan. Ze hopen er zelf bij te gaan horen en omringen zich dus graag - en best, voor hun loopbaan - met machtige figuren. Dus met groot kapitaal.
...