Charlie De Keersmaecker: Voor Young Americans had ik geen idee wat ik twee maanden lang op die roadtrip door de States zou doen. Pas thuis hebben het boek en de expo hun vorm gekregen. Nu heb ik echt veel zin om weer aan een project te beginnen. Dat zal weliswaar ánders zijn, maar zich toch weer op jongeren toespitsen. Iets jongs en positiefs! Ik denk dat ik het deze keer ga zoeken onder de kerktoren waar ik ben opgegroeid, in Sint-Amands, bij Bornem. Deze zomer maak ik er werk van: de eindeloze zomervakantie van teenagers.
...