Klik Netflix open en je zult merken dat ras, etniciteit en seksualiteit de drie peilers zijn waar veel nieuwe stand-up en comedy op rusten.
...