Fabre vervangt Rubens, Van Dyck en Jordaens in Antwerpen

Fabre vervangt Rubens, Van Dyck en Jordaens in Antwerpen

Piet Swimberghe - Jan Fabre is gevraagd om een interventie te maken die de beroemde altaarstukken van Peter Paul Rubens, Anthony Van Dyck en Jacob Jordaens moet vervangen in de Antwerpse Sint-Augustinuskerk.

Rubenshuis vult hiaten in collectie verder op

Rubenshuis vult hiaten in collectie verder op

Volgens conservator Ben van Beneden vormen de vijf nieuwe aanwinsten een "betekenisvolle aanvulling voor de collectie". Het museum krijgt ze in langdurige bruikleen van privéverzamelaars.