Alles over Jean-Pierre Van Rossem

Jean-Pierre Van Rossem staat zowel bij rechtgeaarde monarchisten als bij hardleerse republikeinen bekend als de man die Koning Albert II - en daarbij de volledige Belgische monarchie - bij zijn eedaflegging voor schut durfde te zetten met de kreet 'Vive la république d'Europe. Vive Lahaut'.