Popcorn popt (als het haar van de drummer goed ligt)

Popcorn popt (als het haar van de drummer goed ligt)

Hoe zou een 'gepopt' maïskorreltje zich gedragen als het een mensje was? Een vreemde vraag die alleen maar tot vreemd poppy en aanstekelijk danstheater kan leiden. Zeker als Randi De Vlieghe achter de regieknoppen zit. En Ephraïm Cielen de ijdele drummer / gitarist van dienst is....