'Toen ik het dorpshuis bereikte, wierp ik me op de grond in de schaduw van het dak dat uit zijn voegen hing. Ik wachtte met ingehouden adem tot ik zeker wist dat niemand me had gezien of gehoord. En toen vluchtte ik het bos in.' Zo beschrijft de Amerikaanse auteur Dave Eggers de start van het nieuwe leven van Valentino Achak Deng, die als elfjarige jongen vlucht naar Ethiopië omdat al zijn dorpsgenoten - inclusief zijn familie - uitgemoord werden tijdens de Tweede Soedanese Burgeroorlog.
...