Het bestaande Kunstendecreet uit 2004 was aan vernieuwing toe en daarom werd een nieuwe tekst uitgewerkt in het Vlaams parlement. Open Vld zat een tijd mee aan tafel, maar haakte uiteindelijk af. De uiteindelijke tekst schaft de beoordelingscommissies per sector, die beslissen wie al dan niet een subsidie krijgt, af en vervangt ze door één groot team, waarin ook mensen van buiten de cultuursector kunnen zetelen. Om de huidige onzekerheid te bestrijden kunnen organisaties voortaan voor vijf jaar gesubsidieerd worden en kunnen ook projectsubsidies over meerdere jaren lopen.

Aansporen om zelf op zoek te gaan naar middelen Open Vld gaat een reeks amendementen op de tekst indienen en maakt zo haar visie op het toekomstige cultuurbeleid in Vlaanderen

duidelijk. "Minister Joke Schauvliege doet momenteel geen enkele moeite om de sector aan te sporen op zoek te gaan naar meer eigen middelen", zegt Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht. De partij wil de ontvangers van subsidies vijf jaar de tijd geven om minimaal een kwart van hun werkingsmiddelen uit eigen opbrengsten te verwerven.

Tax shelter en crowdfundingDe Gucht haalt de tax shelter in de filmindustrie aan als voorbeeld, waarmee bedrijven voordelig kunnen investeren in de filmproductie.

"Dat systeem kan ook worden toegepast op andere sectoren, denk maar aan grote musicalproducties", zegt het parlementslid. Ook bij

crowdfunding liggen mogelijkheden, volgens hem. Open Vld wil het totale subsidiebudget wel op het huidige niveau houden, "maar de subsidies moeten eerder naar startende kunstenaars vloeien", besluit parlementslid Jo De Ro. (Belga)

Het bestaande Kunstendecreet uit 2004 was aan vernieuwing toe en daarom werd een nieuwe tekst uitgewerkt in het Vlaams parlement. Open Vld zat een tijd mee aan tafel, maar haakte uiteindelijk af. De uiteindelijke tekst schaft de beoordelingscommissies per sector, die beslissen wie al dan niet een subsidie krijgt, af en vervangt ze door één groot team, waarin ook mensen van buiten de cultuursector kunnen zetelen. Om de huidige onzekerheid te bestrijden kunnen organisaties voortaan voor vijf jaar gesubsidieerd worden en kunnen ook projectsubsidies over meerdere jaren lopen. Aansporen om zelf op zoek te gaan naar middelen Open Vld gaat een reeks amendementen op de tekst indienen en maakt zo haar visie op het toekomstige cultuurbeleid in Vlaanderen duidelijk. "Minister Joke Schauvliege doet momenteel geen enkele moeite om de sector aan te sporen op zoek te gaan naar meer eigen middelen", zegt Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht. De partij wil de ontvangers van subsidies vijf jaar de tijd geven om minimaal een kwart van hun werkingsmiddelen uit eigen opbrengsten te verwerven. Tax shelter en crowdfundingDe Gucht haalt de tax shelter in de filmindustrie aan als voorbeeld, waarmee bedrijven voordelig kunnen investeren in de filmproductie. "Dat systeem kan ook worden toegepast op andere sectoren, denk maar aan grote musicalproducties", zegt het parlementslid. Ook bij crowdfunding liggen mogelijkheden, volgens hem. Open Vld wil het totale subsidiebudget wel op het huidige niveau houden, "maar de subsidies moeten eerder naar startende kunstenaars vloeien", besluit parlementslid Jo De Ro. (Belga)