We hebben afgesproken in het iconische Café Belga, aan het Flageyplein in Elsene. 'Als het daar te luid wordt, kunnen we nog altijd verkassen', had Veence Hanao (35) gezegd. Attent, denk je dan, dat een geïnterviewde rekening houdt met het bandopnemertje van de journalist. Maar rumoerige plekken zijn in de eerste plaats voor hemzelf te mijden.
...