Met behulp van een MRI scan werden 12 professionele operazangers met verschillende zangstemmen - sopraan, alt, tenor en bariton - bestudeerd tijdens het zingen. De zangers werden gevraagd om de klinker 'a' te zingen op verschillende toonhoogtes en op drie verschillende geluidssterktes.

De klankanalyse toonde aan dat er verschillen zijn in articulatie bij veranderingen in de toonhoogte en de geluidssterkte. De onderzoekers stelden vast dat voornamelijk de geluidssterkte van invloed was op de mondopening en de breedte van de keelholte, en dus de articulatie.

Hoewel de test enkel uitgevoerd werd voor de klinker 'a', vermoeden de vorsers dat ook de luidheid van het zingen van andere klinkers een effect heeft op de articulatie. (OV)

Met behulp van een MRI scan werden 12 professionele operazangers met verschillende zangstemmen - sopraan, alt, tenor en bariton - bestudeerd tijdens het zingen. De zangers werden gevraagd om de klinker 'a' te zingen op verschillende toonhoogtes en op drie verschillende geluidssterktes.De klankanalyse toonde aan dat er verschillen zijn in articulatie bij veranderingen in de toonhoogte en de geluidssterkte. De onderzoekers stelden vast dat voornamelijk de geluidssterkte van invloed was op de mondopening en de breedte van de keelholte, en dus de articulatie. Hoewel de test enkel uitgevoerd werd voor de klinker 'a', vermoeden de vorsers dat ook de luidheid van het zingen van andere klinkers een effect heeft op de articulatie. (OV)