Het fonds van de EC komt niets te vroeg nu er in bijvoorbeeld Nederland zware besparingen op cultureel vlak gepland staan. Creative Europe moet in 2014 van start gaan en wil leningen bij nationale banken makkelijker maken voor muziekbedrijven. Vooral kleine bedrijven slagen er vaak niet in hun plannen te financieren. Impala, de Europese belangenvereniging van onafhankelijke muziekbedrijven, schat dat hierdoor tot € 400 miljoen zou kunnen worden toegewezen aan garanties op leningen en andere vormen van financiering voor muziekbedrijven.

Het voorstel van de EC zal unaniem moeten worden goedgekeurd door de lidstaten, nadat het Europees Parlement zijn toestemming heeft gegeven. Impala roept lidstaten en leden van het Parlement op het initiatief te steunen.

(TS)

Het fonds van de EC komt niets te vroeg nu er in bijvoorbeeld Nederland zware besparingen op cultureel vlak gepland staan. Creative Europe moet in 2014 van start gaan en wil leningen bij nationale banken makkelijker maken voor muziekbedrijven. Vooral kleine bedrijven slagen er vaak niet in hun plannen te financieren. Impala, de Europese belangenvereniging van onafhankelijke muziekbedrijven, schat dat hierdoor tot € 400 miljoen zou kunnen worden toegewezen aan garanties op leningen en andere vormen van financiering voor muziekbedrijven. Het voorstel van de EC zal unaniem moeten worden goedgekeurd door de lidstaten, nadat het Europees Parlement zijn toestemming heeft gegeven. Impala roept lidstaten en leden van het Parlement op het initiatief te steunen. (TS)