Er zijn twee Madonna's. Nee, er zijn véél Madonna's - de popster dus -, maar binnen die verzameling Madonna's loopt een scheidingslijn, die ruwweg op de eeuwwisseling valt: er is de Madonna tot en met Ray Of Light (1998) en de Madonna sinds Music (2000). Oké, er was een kleine opflakkering met Confessions On A Dancefloor (2005), maar algemeen beschouwd is de Madonna sinds Music muzikaal totaal irrelevant. Klachten en scheldtirades: wendt u tot de redactie.
...