Halfweg de jaren zeventig had Dylan genoeg van het sedentaire leven waartoe vrouw en kind hem hadden veroordeeld. Het is dan ook geen wonder dat hij in die tijd vatbaar werd voor de romantiek van rondtrekkende circusgezelschappen, die eerst opdoken op de hoes van The Basement Tapes (opgenomen '67, maar in 1975 verschenen) en vervolgens in de opzet van een nieuwe tournee die hem datzelfde jaar in een aantal voor zijn doen kleine Amerikaanse zalen bracht. The Rolling Thunder Revue moest een mix van rock-'n-roll en commedia dell'arte worden.
...