Momenteel mogen cultuurevenementen binnen honderd bezoekers ontvangen, in openlucht zijn dat er tweehonderd. Dat is volgens de sector niet financieel rendabel. Daarbovenop hebben verschillende gemeenten - volgens de crisiscel gaat het in totaal over 91 gemeenten - alle evenementen verboden. De cultuursector roept daarom op tot versoepeling.

De sector brengt in herinnering dat het draaiboek dat ze heeft opgesteld om voorstellingen weer veilig te laten doorgaan, positief werd ontvangen door de minister van Cultuur. 'Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om - zonder overleg - de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximum aantal bezoekers op te leggen', hekelt de crisiscel.

Protocol

De kunstensector vraagt nu om voor een 'logisch' aantal mensen te mogen spelen. Een percentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de afstandsregels en het protocol in de sectorgids. De sector vraagt onmiddellijk overleg met de betrokken politici.

Jan Jambon laat in een reactie weten het gesprek dinsdag aan te gaan. 'We zijn ervan overtuigd dat er dankzij de protocollen veel mogelijk is in veilige omstandigheden', valt te horen bij zijn kabinet. 'We hebben de gouverneurs en burgemeesters vorige week ook al opgeroepen om niet onbezonnen evenementen en kermissen te schrappen. Er zijn protocollen die het mogelijk maken om evenementen veilig te laten doorgaan. Maar uiteraard niet in de rode zones.'

In de crisiscel zitten onder meer het Live Sector Overleg, het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en de Artiestencoalitie. (Belga)

Momenteel mogen cultuurevenementen binnen honderd bezoekers ontvangen, in openlucht zijn dat er tweehonderd. Dat is volgens de sector niet financieel rendabel. Daarbovenop hebben verschillende gemeenten - volgens de crisiscel gaat het in totaal over 91 gemeenten - alle evenementen verboden. De cultuursector roept daarom op tot versoepeling.De sector brengt in herinnering dat het draaiboek dat ze heeft opgesteld om voorstellingen weer veilig te laten doorgaan, positief werd ontvangen door de minister van Cultuur. 'Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om - zonder overleg - de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximum aantal bezoekers op te leggen', hekelt de crisiscel. De kunstensector vraagt nu om voor een 'logisch' aantal mensen te mogen spelen. Een percentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de afstandsregels en het protocol in de sectorgids. De sector vraagt onmiddellijk overleg met de betrokken politici. Jan Jambon laat in een reactie weten het gesprek dinsdag aan te gaan. 'We zijn ervan overtuigd dat er dankzij de protocollen veel mogelijk is in veilige omstandigheden', valt te horen bij zijn kabinet. 'We hebben de gouverneurs en burgemeesters vorige week ook al opgeroepen om niet onbezonnen evenementen en kermissen te schrappen. Er zijn protocollen die het mogelijk maken om evenementen veilig te laten doorgaan. Maar uiteraard niet in de rode zones.'In de crisiscel zitten onder meer het Live Sector Overleg, het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en de Artiestencoalitie. (Belga)