SEIZOEN 1

Een reeks wordt voor de leeuwen gegooid, de schrijvers proberen er het beste van te maken, meestal zonder te weten hoeveel afleveringen ze nog hebben.
...

Een reeks wordt voor de leeuwen gegooid, de schrijvers proberen er het beste van te maken, meestal zonder te weten hoeveel afleveringen ze nog hebben. Goede series worden op gejubel onthaald, de iets minder goede krijgen het voordeel van de twijfel. De reeks heeft haar publiek gevonden, de makers voelen zich gesterkt door het succes en durven wat meer risico te nemen. De schrijvers weten nu beter wat werkt en wat niet werkt. Daardoor kunnen ze komaf maken met de zwakkere elementen en krijgt de serie haar eigen identiteit. Om te blijven groeien, moeten de producenten proberen om naast het bestaande publiek nieuwe fans aan te trekken. Dus is dit 'het seizoen van het experiment', een jaargang waarin het originele concept op zijn kop wordt gezet of de inzet danig wordt verhoogd. Bij voorkeur voorafgegaan door een schokkende cliffhanger op het einde van jaargang 2 die druk besproken wordt in de media, zodat niet-ingewijden de reeks leren kennen. Als de gok van seizoen 3 geslaagd is, is de serie populairder dan ooit en hebben de schrijvers bovendien meer mogelijkheden om op verder te bouwen. Daardoor wordt seizoen 4 het hoogtepunt, een moment waarop alle puzzelstukjes in elkaar passen en de makers vol vertrouwen alle registers opentrekken. Een moeilijk seizoen, na dat alom bewierookte vierde, maar ook een opportuniteit: de makers kunnen de verhalen uit de vorige jaargang dieper uitspitten en als ze er dan ook in slagen om een bevredigend einde te verzinnen, is de plaats van de reeks in de geschiedenis verzekerd. Sommige leden van het schrijversteam dat aan de basis lag van de reeks vertrekken om hun eigen serie op poten te zetten. De overblijvers beginnen zichzelf te herhalen, de nieuwelingen zijn onvoldoende vertrouwd met de reeks om echt voor nieuw leven te zorgen. De buzz die een paar seizoenen rond de reeks bestond, is grotendeels weggevallen. In een poging om het vuur weer aan te wakkeren, halen de schrijvers noodgrepen uit: waanzinnige plotwendingen, nieuwe personages, grote rampspoed... In sommige afleveringen is de magie van vroeger wel bewaard gebleven, en met een mooi einde kan de herinnering toch onbezoedeld blijven. Oftewel: de zombiejaren. De serie is het punt waarop ze had moeten ophouden al lang voorbij en sleept zich verder, met verhalen die steeds geforceerder overkomen en personages die slechts een schim zijn van vroeger. Elk nieuw seizoen doet afbreuk aan het belang dat de reeks ooit had.