Johannes Faes, gemeenzaam den Tourist genoemd, illustreert ten derden male hoe men de kille tocht kan afknijpen die soms door hoofden waait. Begrip, dankbaarheid, moed, hoo...