Tom Schamp, Superman in zijn atelier. Voor alle duidelijkheid: mijn zelfportret is ironisch bedoeld. Ik heb geen arty baret, ik draag uiterst zelden roze hemden en ik waan me al helemaal geen Superman. Ik denk dat ik met dit zelfportret vooral met het beeld van De Kunstenaar wilde spotten. Ik heb namelijk niet de pretentie een kunstenaar te zijn. Ik ben een illustrator, een broodtekenaar, bij wie de inspiratie pas komt als de deadline nadert. Als ik in een magazine publiceer, ligt...